Rasiya mhara amalara: Bada Khayal: Raga Ahir Bhairav